Αρχική » BioΚin

BioΚin

Το BioΚin είναι μια πλατφόρμα τριπλής αξονικής κίνησης η οποία είναι συνδεδεμένη με υπολογιστή και με την χρήση ειδικού λογισμικού δίνει την δυνατότητα να εκτελέσει ο ασκούμενος ασκήσεις ιδιοδεκτικότητας και νευρομυικής συναρμογής. Οι ασκήσεις αυτές βοηθούν στην βελτίωση του αντανακλαστικού χρόνου και του χρόνου αντίδρασης. Όταν μειωθούν αυτοί οι χρόνοι, οι μύες του αθλούμενου μπορούν να αντιδρούν γρήγορα και προστατεύουν τα βιολογικά υλικά από μεγάλα ποσά φορτίων,που πιθανόν να προκαλέσουν τον τραυματισμό τους. Η γρήγορη μυική αντίδραση είναι ο σημαντικότερος παράγοντας στην πρόληψη των τραυματισμών.

ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

  • ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ
  • ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
  • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
  • ΝΕΥΡΟΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
  • ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΥΣΕΩΝ